NBF ønsker ny FIA-sjef velkommen

Det internasjonale bilsportforbundet, FIA, har det siste året gjort en omorganisering av sin administrative ledelse, og nå er italienske Valerio Iachizzi på plass som ny generalsekretær for sport.

Iachizzi kommer fra stillingen som generalsekretær i det italienske forbundet ACI Sport, og vet dermed godt hva som gjelder ute i de nasjonale forbundene og hvilke utfordringer man har.
Under Rally Sardinia nylig var det italienske forbundet vertskap for en jubileumsmiddag, og da var Iachizzi og NBFs generalsekretær Hallgeir Raknerud plassert ved samme bord og ved siden av hverandre.

-Det var en fin måte å bli bedre kjent med Valerio på, og på vegne av NBF gratulerte jeg ham med stillingen og ønsket ham velkommen og lykke til. Vi ser frem til et godt samarbeide med Valerio, som ikke er ukjent med vårt land. Han kunne fortelle at han sammen med sin familie hadde vært på bobilferie i Norge i fjor, sier Hallgeir Raknerud.
-De hadde kjørt fra Bergen, og hadde ikke vært lenger nord enn Trondheim, men det var et fint påskudd til å informere ham om ACR Arena (Arctic Circle Raceway) som en av Nord-Europas flotteste racingbaner. Han viste stor interesse og spesielt i forhold til muligheten for å kjøre 24-timersløp i solskinn fra start til mål.

I september 2022 ble Natalie Robyn ansatt som tidenes første CEO i FIA, og det markerte en omorganisering ved at de to generalsekretærene for henholdsvis sport og mobility fikk en «konsernsjef» mellom seg og presidenten/styret.
-Min viktigste oppgave vil hovedsakelig være å fokusere på utvikling av tjenester og relasjoner med de forskjellige nasjonale forbundene. En god dialog og et godt samarbeid med FIAs mange nasjonale forbund blir viktig, sier Valerio Iachizzi.

-Det faktum at få i FIAs administrative ledelse har erfaring fra arbeid på nasjonalt nivå har ofte blitt kritisert. Det tar man helt klart grep i forhold til når man nå henter Valerio direkte fra det italienske forbundet,  sier Hallgeir Raknerud.

Valerio Iachizzi begynte i stillingen i april.