NBF søker Ass. Generalsekretær

NBF søker Assisterende Generalsekretær.

nbf_logo.jpgNorges Bilsportforbund (NBF) organiserer all bilsport i Norge. Forbundet har 5 500 aktive lisensierte utøvere. 140 tilsluttede klubber arrangerer 450 billøp i året. NBF er en frivillig organisasjon og det meste av driften er basert på frivillighet. Sekretariatet består av åtte ansatte. Til forbundets sekretariat på Bryn i Oslo søker vi nå:

Assisterende Generalsekretær

Stillingen vil være både utfordrende og krevende for den rette. Assisterende Generalsekretær vil være Generalsekretærens stedfortreder, og vil få et hovedansvar for sekretariatets organisering. Inkludert i dette er blant annet forbundets data/IT-system, forsikringsavtaler og personalansvar. Dessuten følger nestlederansvar for enkelte av forbundets bilsportsfaglige seksjoner. Søkeren må ha relevant utdannelse og erfaring fra å lede og motivere kollegaer. Det er ønskelig med kvalifikasjoner innenfor IT/EDB/WEB.  Organisasjonserfaring er ønskelig, men ikke påkrevet.Vi tilbyr en spennende og hektisk hverdag med utfordringer i et godt arbeidsmiljø.  Lønn etter avtale. Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Arild Antonsen, tlf. 23 05 45 15 el. 90 02 15 90. Søknad med CV sendes innen 20. mai til:
Gen.sekr. Arild Antonsen, NBF, Boks 60, Bryn, 0611 OSLO arild.antonsen@bilsport.no