NBF Talentutvikling informerer. Felles treningssamling 21.-22. mars 2015

 trening(3)FOR ALLE BILSPORTUTØVERE, AKTIVE I ALLE BILSPORTGRENER FRA 12 ÅR.

For mer informasjon gå inn på Talentutviklingens egne sider.

Eller trykk her

 

NBF Talentutvikling 25.03.2015