NBF Talentutvikling Treningssamling.

Det vil bli avholdt Treningssamling i Oslo 20.-21. november 2010

Dette er samme helgen som Bilsportforbundets Premieutdeling 20. nov.

 Mer informasjon vil komme senere.