NBF tildeles høyeste nivå i FIAs miljøsertifisering

Norges Bilsportforbund har blitt tildelt tre stjerner i miljøsertifiseringen til FIA, det internasjonale bilsportforbundet. Dette er den beste rangeringen et forbund kan få.

FIA sier dette om NBF:

Det er klart for FIA at NBF har en god og robust plattform for miljøledelse. I tillegg nyter NBF godt av både den nasjonale politikken i Norge og den lokale politikken i Oslo. For eksempel kjører over 40% av de ansatte i NBF elbiler. FIA har nå gitt NBF enda flere verktøy til å kunne kutte utslippene enda mer i fremtiden, og vi er trygge på at NBF kommer til å øke sine forpliktelser på området. NBF er sterke på å ha retningslinjer rundt sitt miljøarbeid og «grønne historier» blir kommunisert godt.

denne siden kan du lese mer om hvordan NBF jobber med miljø og klima.

-Vi er glade for anerkjennelsen fra FIA med tre stjerner. Vi er vårt miljøansvar bevisst, både her på kontoret, men også ute i miljøene i norsk bilsport, hvor vi stadig arbeider for å få ned utslippene, sier NBF sin generalsekretær, Hallgeir Raknerud.
Norges Bilsportforbund var ett av de første forbundene i verden som fikk en tre stjerners miljøsertifisering av FIA tilbake i 2015. Etter den tid har det vært tre revisjoner som alle har vist at NBF fortsatt oppfyller kravene til øverste nivå. Den siste revideringen ble gjort ved årsskifte 2021/22 og det er nå klart at NBF fortsatt er på toppnivå når det kommer til miljøansvar.

Det hører med til historien at bransjestandarden som FIAs sertifisering setter, på flere områder er strengere enn en ISO 14001-sertifisering, ettersom den deler ambisjonsnivået i tre, (1-3 stjerner) mens ISO bare stiller krav til stadige forbedringer. NBF oppnådde altså høyeste nivå hos FIA, tre stjerner.