NBFs DOMSUTVALG KUNNGJØRING

BEHANDLING I DOMSUTVALGET

I henhold til Generelle bestemmelser punkt 12 i NSR punkt 12.3.8 og punkt 12.3.10  underrettes sakens parter om behandling av innstilling fra jury ved Formel-K arrangement, KNA Varna 27. september 2015.

Juryen ved arrangementet har innstilt på suspensjon av fører Tommy Nordvang ved arrangementet.

Juryen innstiller på brudd av NSR, § 100 Doping og bruk av rusmidler.

Domsutvalgets møte vil finne sted i NBFs lokaler, 3. et., Nils Hansens vei 2, Oslo,
torsdag 19. november 2015 klokken 1900.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen torsdag 12. november 2015 klokken 1500. Innen samme tidspunkt må partene legge frem eventuelle tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste. Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Oslo, tirsdag 3. november 2015.

Norges Bilsportforbund
Domsutvalget