NBFs DOMSUTVALG KUNNGJØRING

BEHANDLING I DOMSUTVALGET
I henhold til Generelle bestemmelser punkt 12 i NSR punkt 12.3.8 og punkt 12.3.10 underrettes sakens parter om behandling av innstilling fra NBFs styre ved styremøte 8. desember 2015. Styret har innstilt på suspensjon av fører Lars Angeltveit.

Styret innstiller i henhold til NSR, Generelle bestemmelser art. 12.3.2. for brudd på art. 12.1.1 f. I NSR Generelle bestemmelser.
Domsutvalgets møte vil finne sted i NBFs lokaler, 3. et., Nils Hansens vei 2, Oslo,
Tirsdag 19. januar 2016 klokken 1800.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen onsdag 13. januar 2016 klokken 1500. Innen samme tidspunkt må partene legge frem eventuelle tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste. Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Oslo, tirsdag 5. januar 2016.
Norges Bilsportforbund