NBFs Domsutvalg Kunngjøring

BEHANDLING I DOMSUTVALGET

I henhold til Generelle bestemmelser artikkel 12 i NSR punkt 12.3.8 og punkt 12.3.10 underrettes sakens parter om behandling av innstilling fra juryen på NMK Elverums bilcrossløp 19.-20. august 2017. Det er innstilt på suspensjon av Hans Einar Mørkhagen.

Juryen innstiller i henhold til NSR, Generelle bestemmelser art. 12.3.2 for brudd på Generelle bestemmelser pkt 12.1.1.c og d.

Domsutvalgets møte vil finne sted i NBFs lokaler, 3. etg, Nils Hansens vei 2, Oslo
Tirsdag 5. september 2017 kl. 18.00.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen 4. september kl. 12.00. Innen samme tidspunkt må partene legge frem eventuelle tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste. Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Tilleggsopplysninger kan sendes på e-post til tbakkom@online.no og info@bilsport.no

Oslo, 24. august 2017
Norges Bilsportforbund
Domsutvalget