NBFs Domsutvalg Kunngjøring

BEHANDLING I DOMSUTVALGET
I henhold til Generelle bestemmelser punkt 12 i NSR punkt 12.3.8 og punkt 12.3.10 underrettes sakens parter om behandling av innstilling fra juryen ved Rallycross / Bilcross arrangement 23 og 24 september 2017 med arrangør KAK.

Juryen innstiller på straff av Kjetil Larsen i henhold til NSR, Generelle bestemmelser art. 12.3.2. for brudd på art. 12.1.1 f. i Generelle bestemmelser.

Domsutvalgets møte vil finne sted i NBFs lokaler, 3. etg., Nils Hansens vei 2, Oslo,
Tirsdag 7. november 2017 klokken 1800.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen fredag 3. november 1500. Innen samme tidspunkt må partene legge frem eventuelle tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste. Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Tilleggsopplysninger kan sendes på e post til tbakkom@online.no og info@bilsport.no
Oslo, onsdag 18 oktober 2017
Norges Bilsportforbund
Domsutvalget