NBFs fortjenstmedalje til Arild Solberg

Arild Solberg fra NMK Støren ble tildelt Norges Bilsportforbund fortjenstmedalje under forbundets årsmøte denne uken.

Arild Solberg har det siste året vært medlem av NBFs styre, men stilte ikke til gjenvalg på onsdag. Han ble takket for innsats av NBFs president Finn Eirik Eilertsen som overrakte fortjenstmedaljen og blomster.

Arild Solberg har lang fartstid i Norsk Bilsport, og har vært spesielt sentral i Trøndelag men også involvert i arrangement over hele landet. Han har tidligere også vært medlem av NMKs hastighetskomite og NMKs hovedstyre. Arild Solberg har også en karriere som aktiv bilsportsutøver bak seg.