NBFs Rallycross seksjon ønsker tilbud på dekk leveranser til NM og Norgescuper 2020

Det er under vurdering å begrense dekk til bruk ved disse serier i regi av NBF.

Dekk leverandører som ønsker å komme med et eventuelt tilbud til vurdering bes om snarest og senest 31. desember 2019 å komme med sine tilbud på dekk leveranser.

Tilbudet må oppfylle følgende punkter:

  • Type dekk skal være av medium mykhetsblanding
  • Dekkets produsent og eventuelle typebetegnelser
  • Leveringsgarantier fra produsent
  • Bilde av dekket
  • Referanser på hvor dekket er nyttet og i hvilke land dekket brukes pr. nå
  • Dekkene må være merket for kontroll

Videre må leverandør / tilbyder kunne være tilgjengelig for deltagere på følgende måte:

  • Dekk skal kunne leveres på alle stevner hvor regelverket nyttes
  • Det skal være service tilgjenglig på stevner som inngår i NM og Norges Cup
  • Servicen skal omfatte, salg av dekk, omlegg av dekk, skjæring av dekk, og øvrig service som deltagere kan ha behov for. Tilbudet skal innholde pris på disse tjenester
  • Pris pr. dekk bør oppgis ved salg til deltagere i sesongen 2020

Se linker under (pkt. 2) for reglement:

https://bilsportboka.no/kapittel/rallycross/junior-rallycross/

https://bilsportboka.no/kapittel/rallycross/rallyer-oss-nasjonal/