NBFs seksjoner 2020

Norges Bilsportforbunds styre foretok oppnevninger av nye medlemmer i en del av NBFs seksjoner på sitt styremøte 12. desember.

Etter oppnevningene vil de forskjellige seksjonene ha følgende sammensetning i 2020


Rallyseksjon                    

Arne Ingar Stulen, leder
Jan Egil Jenssen, sekretær
Stig Rune Kjernsli
Henning Elvekrok

Racingseksjon
Frode Alhaug Leder
Helen Thorgersen, sekretær                       

Inge Mauseth
Aiman Timraz

Rallycrosseksjon
Thomas Strand  Leder     (NY)
Vera Bakke Andresen, sekretær

Kristian Seterøy (NY)
Terje Nygård

 

Crosskartseksjonen
Geir Iversen, Leder
Vera Bakke Andresen, sekretær

Bjørn Holte
Kjell Gunnar Staakkan  (NY)

Bilcrosseksjon
Therese Bruer Larsen, Leder     (NY som leder)
Vera Bakke Andresen, sekretær

Svein Atle Berge
Kent Rudi                                (NY)

 

Kartingseksjon
Glenn Fossen Leder                  (NY)
Tom Vidar Kaasa, sekretær
Roy Simensen
Steinar Guttormsen

 

Ferdighetsseksjon
Oddvar Moland Leder   (NY som leder)
Jan Egil Jenssen, sekretær
Svein Ludvigsen          (NY)
Geir Åge Lia                (NY)


Offroadseksjonen
Bjørnar Hovatn, Leder  (NY som leder)
Torill Raknerud, sekretær
Kim Aleksander Holt
Arne Johannessen        (NY)

 

Dragraceseksjon
Arild Christiansen Leder
Tommy Kristiansen, sekretær                     

Ole Anda Marthinsen
Birgitte Bremnes              (NY)

Bane- og sikkerhetsseksjon
Steinar Nilsen Leder
Tom Vidar Kaasa, sekretær
Kåre Inge Nygård
Svein Magne Øksnevad

 

Driftingseksjon
Christer Halvorsen, Leder
Helen Thorgersen, sekretær
Tony Olsson
Kristian Kristiansen

Eventseksjon
Bjørn Gulbrandsen   Leder
Helen Thorgersen, sekretær
Terje Bjørnstad
Thomas Michelsen

Lovutvalget
Roar Forgaard, leder
Vera Bakke Andresen, sekretær
Ronny H. Hansen

Funksjonærseksjon
Bernt Øystein Vormeland, leder
Vera Bakke Andresen, sekretær
Kim Johansen
Karen Jenssen
Geir Sandberg

 

Styringsgruppen for talentutvikling
Thomas Schie Leder
Atle Gulbrandsen, sekretær

Roger Moen
Tommy Rustad
Holm Jacob Matheson