NBF's seksjoner, Bilsportboken 2013

Det er, beklageligvis,  kommet noen feil vedr. seksjoner i Bilsportboken 2013.

S 8
Seksjoner og Utvalgsledere.
Hilding Haustreis
Driftingseksjonens leder.

Bjørn Gulbrandsen
Eventseksjonens leder

 

S 12

Baneseksjon
Medlem
Harald Lauritzsen

 

21.12.2012
Stine Majorsæter
Sportssekretær/Redaktør