NBFs seksjoner fra 2016

nbf_flagg_500.jpg
NBFs styre hadde sammensetning av NBFs fagseksjoner som sak i sitt møte denne uken. Behandlingen resulterte i at NBFs seksjoner er som følger fra og med 1. januar 2016:

 

Rallyseksjon                                 
Petter Vegel Leder                                     
Jan Egil Jenssen Sekretær
Kjell Myhr
Arne Ingar Stulen  NY

Racingseksjon
Frode Alhaug Leder                               
Helen Thorgersen   Sekretær
Ulf Johannessen
Gaute Øren
Rallycrosseksjon
Trond Bakkom Leder                                
Vera Bakke Andresen Sekretær
Tony Lund Tjelle                 
Knut Sneisen          NY                                


Crosskartseksjonen NY
Geir Iversen, Leder
Vera Bakke Andresen, sekretær
tba

Bilcrosseksjon
Thore Wiggo Solberg Leder                     
Vera Bakke Andresen Sekretær
Espen Kerim
Therese Bruer Larsen
Kartingseksjon
Geir Leret Andersen Leder                    
Stine Majorsæter Sekretær
Roy Simensen
Steinar Guttormsen

 

Ferdighetsseksjon
Stein Hardeng
Leder                          
Jan Egil Jenssen Sekretær
Oddvar Moland
Offroadseksjonen
Trond Ihle Leder
Hege Kihlgren Sekretær

Oddbjørn Thingsbæk
Bjørnar Henriksen        NY

 

Dragraceseksjon
Arild Christiansen Leder                           
Tommy Kristiansen Sekretær
Bjørn Gulbrandsen
Kenneth Throndsen


Driftingseksjon
Kim R. Olsen Leder                                   
Stine Majorsæter Sekretær
Johann Svensson
Ove Harlem
Baneseksjon
Steinar Nilsen Leder
T
om Kaasa  Sekretær
Kåre Inge Nygård
Svein Magne Øksnevad

Miljøseksjonen
Even Wiger Leder               
Vera Bakke Andresen Sekretær

Eventseksjon
Bjørn Gulbrandsen   Leder                       
Helen Thorgersen Sekretær                       
Terje Bjørnstad
Thomas Michelsen          NY
Lovutvalget
Roar Forgaard, leder
Ine Jortun
Ronny H. Hansen
Arve Herstrøm

Styringsgruppen for talentutvikling
Nils Hellum Leder                               
Holm Jacob Matheson Sekretær
Thomas Schie
Roger Moen
Atle Gulbrandsen