NBFs vedtekter er endret

Bilsportforbundets ekstraordinære årsmøte 19.september 2023 vedtok enstemmig endringer av NBFs vedtekter.

 

Endringene trådde i kraft fra 20.september 2023, og du finner de gjeldene vedtektene HER