NDC Drifting Seminar 2020

NDC Drifting Seminar 2020
Norwegian Drift Championship inviterer til seminar for alle, lørdag 7. mars 2020 kl 15:00 på Horisonten i Lillesand.

AGENDA
– Lørdag kl 14, åpent
– Lørdag kl 15 – Velkommen
– Tanker, visjoner og mål fra NDC
– Banetraseer 2020
– Presentasjon av premier og muligheter for videre satsing ved å kjøre NDC
– Presentasjon av dommere
– Informasjon om innhold i Dommer kurs
– Tur til Lillesand Driftarena
– Presentasjon av Livestream
– Gjennomgang av reglement. Tidsfrister, 5 minutter og one more time
– Hva forventer vi av førere
– Åpen diskusjon med tanker og ideer fra publikum
– Middag ca kl 20