NEZ Mesterskap Formel-K VIKTIG !

De som ønsker å delta ved NEZ Mesterkapet i Formel-K, Uddevalla, 07.-09. august 2009
MÅ gi beskjed til Norges Bilsportforbund v/ Stine på mail stine.majorsater@bilsport.no , innen fredag 03. juli.

 Det kjøres i følgende klasser: KF2, KF3, KZ2 og Rotax Max.

NBF må gi dere en godkjennelse før dere sender inn påmeldingskjema til Uddevalla Kartingklubb.
Godkjennelsene vil bli gitt i løpet av uke 28. Etter at dere har fått godkjennelsen må dere sende egen påmelding til Uddevalla Kartingklubb, med betaling, innen mandag 13. juli 2009.

 Hvert land i North European Zone har 5 plasser i hver klasse til rådighet. Dersom det blir fler enn 5 norske førere som melder sin interesse i en klasse, må NBF v/Kartingseksjonen lage en prioriteringsliste.
nez-entry-form-uddevalla-2009-final2009-05-12.doc
sporting-regulations-nez-championchip-2009-final-ver-2009-05-12.doc
supplementary-regulations-nez-championchip-2009-final-2009-05-12.doc