NEZ mesterskap i Rallycross 2008

Ny hjemmeside til NEZ mesterskap er klar.

www.nez-rallycross.eu

NBFs Rallycrosseksjon oppfordrer aktive utøvere til deltakelse i serien, nærmere opplysninger ved Trond Bakkom, 906 78 021 eller mail trond.bakkom@bilsport.no