NM Bakkeløp 2021

En av Norges mest tradisjonsrike grener innen bilsport, Bakkeløp, har de siste årene slitt med få deltagere. «Alle» vil ha løp men når de kommer på kalenderen uteblir deltagelsen.

Lav deltagelse fører til økonomiske utfordringer for arrangørene og det har blitt gitt dispensasjoner fra NM-reglement med tanke på krav til minimumsantall for å kunne hjelpe arrangørene. Men det har i de siste par årene ført til at klasser ikke har fått NM-status.

Nå er dette regulert i Generelle bestemmelser og det er deltagelsen i klassen det forgående året som bestemmer hvorvidt klassen har NM-status eller ikke.

En, to eller flere helger med NM-løp er hvert år spørsmålet. De siste årene har NM blitt avgjort med to løp på en helg.

Vi har klubber som ønsker å arrangere NM, men hvert år kommer vi opp i den samme problemstillingen; deltagere uteblir.

NM 2020 ble arrangert i Lysgårdsbakken, med NMK Sør-Gudbrandsdal som arrangør. Påmeldingen til løpene så bra ut, mange ville kjøre billøp i en sesong hvor det hadde vært lite av nettopp det. 65 biler stilte til start, et antall som ikke er mer enn det bør være når man har 6 klasser.

Vil 2021 snu denne trenden?

Det er opp til utøverne. På grunn av situasjonen med Covid-19 i 2020 setter vi en strek og starter på nytt; alle klasser har NM-status i 2021. Så er det opp til utøverne hvorvidt deres klasse får NM-status i 2022. Det må da være minimum 10 deltagere som tar NM-poeng i klassen i 2021 for at det skal gjøres gjeldende. Det vil ikke bli gitt dispensasjoner fremover og dette gjelder spesielt klasse 6 og en eventuell deling av denne, her må vilkårene oppfylles.

For 2021 har både NMK Sør-Gudbrandsdal og NMK Konsmo meldt sin interesse for NM-bakkeløp og terminlisten er bestemt:

24.–25. april NMK Konsmo, Undelandsbakken, grus (2 løp)

25.-26. september NMK Sør-Gudbrandsdal, Lysgårdsbakken, asfalt (2 løp)

To spennende, utfordrende og populære bakker og to erfarne arrangører. Alt ligger til rette for to begivenhetsrike helger og vi håper på en ny giv for NM Bakkeløp.