NM Crosscart 2013 – deltagere

Det informeres herved om at NBFs styre i sitt møte 4/13, 22. mai 2013, vedtok å gi en dispensasjon fra NSR §7, gjeldende for NM og Junior Cup i Crosskart 2013.

Dispensasjonen betyr i praksis at pkt. 2 i reglement for Norgesmesterskap Crosskart skal lyde som følger i 2013:

 

2. Deltakere
Mesterskapet er åpent for førere som innehar gyldig lisens for crosskart fra landene i FIA North Europe Zone (NEZ). Minste antall deltakere, dvs. de som er godkjent av teknisk kontroll, skal i NM løp være 4 i klassen for at løpet skal være tellende. Er deltakerantallet mindre enn 4 utgår løpet fra mesterskapet.

 

Samme bestemmelse med hensyn til deltagere gjelder for Crosskart Junior Cup i 2013.