NM i gokart – Formel Rotax

Ifm. NM i gokart 2.-3. juli ble Nikolai Stien utelukket fra finalen i klassen Formel Rotax.

Stien appellerte avgjørelsen.

 Appelldomstolen besluttet følgende: «Appelldomstolen hjemviser saken til ny behandling i juryen.»

Juryen behandlet saken på nytt og besluttet 7. juli 2011:

«Start nr. 2 Nikolai Stien, gjeninntas i resultatlisten, som nr. 2 og resterende plasser justeres deretter i klasse Formel Rotax, i Norgesmesterskapet FK 2011. Appellgebyr tilbakebetales.»

Ny resultatliste finnes her.

Frist for å appellere juryens beslutning settes til 8. juli 2011 kl. 14.00. Appellgebyr må innbetales innen samme frist.

Appell sendes info@bilsport.no eller fax: 23 05 45 10.