NM Rallycross og Bakkeløp 2020 – Informasjon fra Rallycrosseksjonen

Etter siste tidens meldinger fra myndighetene har RCS kommet frem til en løsning for NM i rallycross i samarbeid med årets arrangører. En løsning som vi håper vil la seg gjøre, med mindre det kommer nye endringer fra myndighetene. Men det er fortsatt en veldig usikker situasjon og gjennomføringen av løpene må beregnes med en del tiltak, avhengig av situasjonen til høsten. Disse må vi komme tilbake til utover sommeren. Vi er også helt avhengig av at antall personer på et arrangement økes til minimum 500 fra 1. september.

Sesongen kan være utfordrende både for utøvere og arrangør. Ikke minst er det viktig at arrangørene allerede nå får vite hvor mange deltagere de kan forvente. Vi må sikre at våre arrangører ikke går med underskudd, dvs. de kan ikke arrangere hvis det ikke blir nok deltagere som i størst mulig grad forplikter seg til kjøre.

Men det som er viktig er at alle arrangørene er positive og ønsker å få til dette for alle.

Sesongen er pr nå planlagt som følger:

5.-6. september NMK Gardermoen
12.-13. september NMK Grenland

26.-27. september NM Bakkeløp NMK Sør-Gudbrandsdal (2 løp)

3.-4. oktober Indre Østfold Motorsport

Siden vi pr. nå ikke kan beregne at vi får ha publikum i september er det derfor viktig å få svar på hvor mange vi kan forvente skal kjøre. Eventuelle «forpliktelser» rundt dette må vi komme tilbake til.

Send epost til rallycross@bilsport.no med svar på følgende:

  1. Navn, klasse, startnummer
  2. Hvilke av de ovennevnte løp du tenker å kjøre.
  3. Dersom vi ikke får ha publikum, kan det være aktuelt for deg å betale kr. 500,- ekstra til hver arrangør for at de skal kunne få gjennomført arrangementet?

Svarfrist senest 17. mai 2020.

 

Dekkavtale

På grunn av situasjonen er dekkavtalen utsatt til 2021. Det vil si at dekk i 2020 blir etter tidligere reglement. Men, det vil da ikke bli noen overgangsordning i 2021 slik det var tenkt i år. Avon Medium dekk som kjøpes i år vil være de samme som kan brukes neste år. Vi vil komme med informasjon om bestilling av dekk fra Avon litt senere. Det må beregnes lang bestillingstid på grunn av situasjonen alle landene er i.

 

Rallycrosseksjonen, 11.05.2020