NM Rallycross/Crosskart 2016 – Informasjon fra Rallycrosseksjonen

Fristen for å søke om NM runder i Rallycross og Crosskart 2016 er satt til 15. september 2015. Klubber som søker om Rallycross og ønsker Shortcar i tillegg krysser av for dette. Terminliste for Shortcar blir satt opp slik at det passer inn med løpene i Racing.

Seksjonen har utarbeidet kriterier som skal oppfylles ved en søknad (se link lenger ned). Disse må underskrives og vedlegges arrangørsøknaden.

Søknadsskjema

Kriterier NM søknad (Rallycross)