NM Street legal til Lista Motorfestival

Etter en tragisk hendelse i nærmiljøet hos Fyresdalen førte det til at klubben valgte å avlyse sitt stevnet. Denne avgjørelsen støtter vi og våre tanker går til de pårørende i saken. Dette gjør at NM i Street Legal ikke ble kjørt. NBF  Dragraceseksjon har i sommerferien fått henvendelse i fra flere utøvere som ønsker å vite hva vi kan gjøre. Jæren Dragraceklubb har også vært i kontakt med oss og i samarbeid med de har vi besluttet å utstede et nytt NM for Street Legal på deres arrangement Lista Motorfestival. Klubben vil i løpet av dagen komme ut med et tillegg til tilleggsreglene (addendum) der informasjon rundt arrangementet og forutsetningene står.

5. Tellende løp

I 2018 vil NM bli arrangert over 1 stevne. Hvor og når vil bli publisert på www.bilsport.no
Arrangøren plikter å sende kvalifiserings lister og resultatlister til NBF senest første virkedag til mail adr: dragrace@bilsport.no
NBF har anledning til å oppnevne tilleggsløp og stryke oppsatte løp.

 

Se Jæren Dragraceklubb sin hjemmeside for mer informasjon her