NM tilbake på Vikedal Motorbane

vikedal_lopsledelse.jpgIkke siden 1997 har det blitt arrangert NM-runder på Vikedal Motorbane, men til helgen skal alt være klart for et nytt NM-løp.

Det er Glenn Olav Lothe som er leder i NMK Vikedal, og også en person som de siste par årene har ivret for at NMK Vikedal skulle komme tilbake på NM-kartet.

-Vi har hatt dette som et mål i flere år, men at vi skulle få tildelt en NM-runde i år var litt overraskende, sier han, som også har stått i front når det gjelder å få gjennomført det som måtte til å kunne kjøre løpet.

-Vi har i flere år slitt med et for lite depot og dårlig strømopplegg, nå har vi fått rettet på dette og håper begge deler vil fungere bra.

Også banen har fått sitt.

-Ny og bredere startplate er på plass med nytt elektronisk tyvstaranlegg. Nytt alternativspor kom på plass i fjor, et spor som vi har fått gode tilbakemeldinger på. Nå er også svingen dette ligger i utvidet og tilpasset det nye sporet, sier han, og legger til at med dugnad har NMK Vikedal lagt ned tett oppundet to millioner kroner i dette.
Også på arrangementssiden har NMK Vikedal gjort endringer i forbindelse med NM-runden, og fordelt ansvaret mellom en stevneleder og en løpsleder.

Det er Lajla S. Eikeland som er stevneleder på NM-runden, og dermed har ansvar både for tilbudet til førere, publikum, sponsorer og presse.

-Vi har hatt fokus på dette på de to løpene vi har kjørt til nå i år, og jeg føler at dette har vært rett vil kunne være med på å gjøre arrangementene våre bedre.

– Av nye ting vi har jobbet med foran dette løpet er et eget pressesenter, og det aller siste er en egen campingplass, sier Lajla S. Eikeland, som føler dette må til.

-Vi lever i et mediesamfunn der oppdatert informasjon blir stadig viktigere, og på løpene våre er det stadig flere som kommer med bobil og campingvogn, og vi ønsker også å legge forholdene til rette for disse, slutter hun, som har med seg rundt 110 personer med seg for å gjennomføre opplegget.

Bjarte Lygre er løpsleder og ansvarlig for selve løpsgjennomføringen. Rundt 80 personer har han med seg på for å gjennomføre løpet som er planlagt å ta fem timer.

– Det er det som er planen, og skal vi få dette til kreves det et godt samarbeid mellom de aktive og oss som arrangør. Førerne må være klare når vi ønsker dem inn på banen, og vi må være flinke til i få ut biler som er stoppet eller blitt skadet. Skal vi ha suksess ligger det mye i akkurat dette.

Mer info: www.nmk-vikedal.net
Billedtekst:
Løpsleder Bjarte Lygre (t.h) er sammen med sin assistent Kennet Kaldheim (midten) og sikkerhetssjef Karl Otto Endresen klare for rallycross på Vikedal Motorbane.