Norges Bilsportforbund utestenger deltagere fra Russland og Hviterussland

Etter Russlands invasjon i Ukraina har Norges Bilsportforbund besluttet at utøvere fra Russland og Hviterussland utestenges fra arrangement i Norge. Samtidig vil heller ikke norske utøvere delta i Russland eller Hviterussland inntil videre.

-Norges Bilsportforbund mener det er helt urimelig å ha utveksling med Russland og Hviterussland så lenge Russlands invasjon i Ukraina pågår. Det russiske angrepet på Ukraina er et klart brudd på Folkeretten. Krigføringen mot Ukraina er totalt uakseptabel, og vi stiller oss solidarisk med andre idrettsorganisasjoner i denne saken. Vi ønsker å vise vår støtte til våre bilsportvenner i Ukraina og Ukraina som nasjon, sier NBFs president Finn Eirik Eilertsen.

Bilsportforbundets holdning i denne saken gjelder inntil videre og minimum så lenge Russlands krigføring i Ukraina pågår.