Norgescup Regularity

NBF har et ønske om å få gjennomført en Norgescup i Regularity neste år, og ønsker arrangører.

Ferdighetsseksjonen ønsker å arrangere Norgescup for Regularity i 2024. Frist for å søke om å få arrangere Norgescup-løp er satt til 1. oktober. Samme frist som andre nasjonale løp.

Utkast til Norgescup-reglement vil bli lagt frem på Regularity-konferansen høsten 2023.