Norgesmester i drifting ønsker at sporten blir mer bærekraftig

NBFs Driftingseksjon har de siste årene startet jobben for å gjøre sporten vår mer bærekraftig og ikke minst etterlate et lavere klimaavtrykk.

Gjennom dette arbeidet har vi fått tilbakemeldinger, hvor vi har valgt å sette søkelys på en ting først og fremst.

Dette var et forslag som kom til oss fra 2 x Norgesmester i drifting: Tor Arne Kvia. Vi i seksjonen har sammen med Kvia lagt ned mange timer for å komme frem til det som kan være den beste løsningen både for sporten og miljø

Derfor lanserer vi fra 2024 nytt dekkreglement.

Halvering av dekkforbruk

Målet med det nye regelverket er og halvere dekkforbruk i toppklassen og dempe effekten i de mindre klassene pro2 og grassroot med strengere dekkforbruk regler. ‘’Det har blitt dyrt å kjøre drifting når dekkprisene har steget med 80% i tillegg til at nye merker med supersoft gummiblanding har gjort sporten mer ujevn og dyr, dette har skremt bort flere og ødelegger den gode rekrutteringen som var i sporten. Fra og ha brukt ca. 20 dekk per NM runde er nå målet 10 dekk, som resulterer i 200 – 300 dekk mindre per NM runde basert på 40 påmeldte førere.’’

Håper det blir tatt imot positivt

Skal drifting bli nok en rikmannssport? Helst ikke mener Kvia. ‘’Det som har vært bra med drifting er muligheten for å konkurrere i toppklassen med noen få sponsorer og litt overtidstillegg, dette har gjort at drifting vokste i rekordfart. Dekkpriser og svak krone har endret budsjettet drastisk og påmeldingene synker. Vi må klare å regulere sporten slik at det fortsatt er mulig å konkurrere på et gjennomførbart budsjett.’’

«Det vil alltids være noen som umiddelbart vil slakte et slikt forslag, men jeg håper alle førere ser på dette som en positiv ting der man nå må regne dekkforbruk i taktikken sin som vil gjøre noen spennende battler hvor hvem som er flinkest til å ikke overspinne dekkene vil ha en fordel. Vi må også huske på at vi har et dårlig rykte som miljø og at vi lever på lånt tid, forhåpentligvis vil dette gi oss flere gode år fremover. Sist men ikke minst vil jeg takke Driftingseksjonen for at de tok raskt tak i denne saken og vi innen kort tid kunne komme til en konklusjon, også Norwegian Drift Championship som syntes dette var riktig retning og gå fremover sier Tor Arne Kvia»

Nytt regelverk vil publiseres så raskt som dette er mulig.

Her kommer regler for hvilke dekk som vil være tillatt. Listen med PRO dekk ligger også vedlagt under.

Grassroot:

Max bredde på 205 med treadwear fra og med 280TW, Semi slicks ikke tillatt

Dekkene skal brukes i fire battles minimum. TOP 32, TOP 16, TOP 8, TOP 4.

Pro 2:

Max bredde på 235 med treadwear fra og med 280TW, Semi slicks kun lov på framhjul.

Dekkene skal brukes i tre battles minimum. TOP 32, TOP 16, TOP 8. TOP 4 & Finale

Pro:

Kun dekktyper nevnt i listen under er godkjent å bruke i pro klassen. Man kan sende inn søknad til drifting@bilsport.no om å bruke et annen type dekk, dekkene blir testet og søker må selv supplere driftingseksjonen med 4stk dekk av ønsket type.

Minimum bredde 245 og maximum bredde 265 med treadwear fra og med 200TW, Semi slicks tillatt

Dekkene skal brukes i to battles minimum. TOP 32 & TOP 16, TOP 8 & TOP 4 osv.

Vekt:

Pro 2: Minimumsvekt på 1350kg inkl. fører.

Pro: Minimumsvekt på 1350kg inkl. fører.