Informasjon fra Rallycrosseksjonen – NRC 2016 – 2019 – NY 23.09.2015!!

På grunn av ny vurdering av beregningsmodell har vi funnet det riktig å øke restriktorstørrelsen til 27 i diameter. Ny tegning er lagt inn i reglementet. (23.09.2015)

Vedlagt er ny versjon av teknisk reglement for NRC 2016. Seksjonen tar fortsatt forbehold om korrigeringer og rettelser av mindre art frem mot kunngjøring 1.1.2016.

§312 Teknisk _reglement_for_nasjonal rallyross 2016-2019 sept2015