Nulltoleranse for trakassering i bilsporten

Aftenposten har onsdag en artikkel om seksuell trakassering i norsk bilsport. -Vi er glade for at Aftenposten setter søkelys på dette, og de som står frem har full støtte fra oss i Norges Bilsportforbund. Det er nulltoleranse for all type trakassering i norsk bilsport, sier generalsekretær Hallgeir Raknerud.

Norges Bilsportforbund har i flere år satt søkelys på verdigrunnlaget Fair Race, med blant annet nulltoleranse for trakassering.

-Den siste tiden har vi også blitt gjort oppmerksom på noen episoder av seksuell trakassering i norsk bilsport, og det tar vi på alvor. Vi skal ikke ha seksuell trakassering i vårt miljø, og har derfor opprettet en egen varslingsmail for de som opplever denne type oppførsel, slik at vi kan ta tak i sakene det gjelder, sier Raknerud.

Varslingsmailen går rett til Grethe Fossli, tidligere Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og visepresident i Norges Idrettsforbund. Mailadressen er varsling@bilsport.no

-Å drive med bilsport skal være trygt for alle, og vi tar alle saker om trakassering på alvor. Vi har i mange år arbeidet for at flere jenter og kvinner skal begynne med bilsport, og vi har en stor andel kvinnelige førere. I bilsport er det også slik at kvinner og menn stort sett konkurrerer mot hverandre på like vilkår, noe vi mener er likestilling i praksis og noe vi er stolte av. Og da er det også viktig at vi er helt klare på at vi har nulltoleranse for alle typer trakassering, sier Raknerud.

Raknerud er glad for at Aftenposten setter søkelys på at dette er et problem som også eksisterer i bilsporten.

-Det har de siste årene vært mye oppmerksomhet rundt seksuell trakassering i en rekke miljøer, og denne oppmerksomheten vil forhåpentligvis være med å bidra til en holdningsendring. Kvinner og jenter i alle aldre skal føle seg velkommen og trygge i norsk bilsport, og skal også være trygge på at vi i Norges Bilsportforbund tar varsler på alvor. Jeg vil også rose dem som står frem i Aftenposten. Det er ikke enkelt å stå frem med slike historier, men de skal vite at de har vår fulle støtte.

Norges Bilsportforbund gjør nå noen grep for å forhindre seksuell trakassering i tiden fremover.

-Vi har de samme retningslinjene rundt nulltoleranse for seksuell trakassering som Norges Idrettsforbund, og disse retningslinjene ligger tilgjengelig på vår nettside. I tillegg vil vi sende ut retningslinjene til alle våre seksjoner med beskjed om at de skal videreformidles til tillitsvalgte, funksjonærer og utøvere. I tillegg skal vi spre informasjon om vårt nye varslingssystem, slik at de som opplever seksuell trakassering – eller annen type trakassering – på en trygg måte kan varsle om det som har skjedd, og få en objektiv part til å se på saken, avslutter Hallgeir Raknerud.

Les mer her: