Ny førerforening for Dragracers i Midt-Norge

MDRA

Det er dannet en førerforening for dragracers i Midt-Norge, med navnet MDRA.

MDRA skal jobbe aktivt for medlemmene med aktuelle saker for fremtiden, ved å blant annet påvirke eventuelle endringer i regelverk, samt samarbeide med ulike arrangører. Foreningen ønsker også å styrke samholdet blant førere og team fra regionen, både i og utenfor sesong.

Foreningen vil forsøke å oppnå samarbeid med ulike organisasjoner, som NBF, NMF, AmCar, SBF, Speedgroup, NDRG, FHRA, SPRC, Eurodragster mfl.

For mer info eller ønske om å binde medlemskap, ta kontakt med Christer Uhlin christer@usracing.nu