Ny informasjon vedrørende SVC Prime dekk i Karting

Ny informasjon fra Kartingseksjonene vedrørende dekk:

I forkant av løpet på Vamoen la seksjonen ut med en endring i reglementet vedrørende at man ikke kunne benytte det 5. dekket lengre.

Intensjonen med dette, og ikke tillate denne løsningen i løp gikk ut på at vi ønsket og dempe presset for å ta dette dekket i bruk. Bekymringen rundt dette med punktering ble ikke vurdert da vi ikke hadde erfart noe bekymring rundt dette.

Løpet på Vamoen ble nok noe spesielt med tanke på dekkslitasje, og her møtte vårt forslag seg selv i døra med det 5. dekket, og ble på ingen måte en god løsning.

Når det gjelder årets utgave av SVC Prime dekk så ser vi også at levetiden ikke er som ønsket ut ifra tidligere erfaringer med dette hjulet.

Og slik situasjonen er globalt blir også vi påvirket av det som skjer rundt oss, og alternativene blir ikke mange.

Vi prøver å legge til rette for at det skal være en best mulig løsning for Norsk Karting, og ikke motsatt. Dessverre vil det noen ganger bli gjort feil vurderinger.

Derfor vil vi nå i første omgang gå tilbake til tidligere reglement vedrørende bruk av det femte dekket, og dette vil gjelde fra dags dato.

Til slutt ønsker vi å tilføye at det er fullt mulig å benytte LH03 dekk for trening i de klassene som benytter SVC Prime i løp.

Med dette så ønsker vi alle aktive en god Karting sommer.

/Kartingseksjonen