Nye lisens ark

 

De nye lisensene ser slik ut. På dette bilde er fører og vognlisens betalt og i orden.

En faktura med kvittering ved siden, er IKKE godkjent som en lisens.