Nye aldersgrenser i Rallycross og Bilcross

For å tilpasse norske regler til internasjonale regler har norsk rallycross vedtatt nye aldersgrenser fra sesongen 2018. Det er også endret aldersgrense for bilcross junior.

  • Rallycross Junior: Fra og med det året man fyller 15 år
  • Supernasjonal t.o.m 1600 cm³: Fra og med det året man fyller 15 år.
  • Supernasjonal 1600 – 2000 cm³: Fra og med det året man fyller 15 år
  • Supernasjonal t.o.m 2400 cm³: Fra og med det året man fyller 16 år
  • Supernasjonal over 2400 cm³:  Fra og med det året man fyller 16 år
  • Supercars/Åpen klasse: Super Cars, Div ½ samt gruppe B (inkludert biler med utgått homologering, også biler utgått fra gr. B, tidligere Div. 2 biler. (teknisk reglement § 311) Fra fylte 16 år.
  • Nasjonal Rallycross (NRC): Fra og med det året man fyller 15 år

Disse aldersgrensene gjør det mulig å kjøre det antall løp som er kravet for å få internasjonal lisens.

Også i Bilcross junior er alderskravet senket til at man kan kjøre konkurranse fra og med det året man fyller 15 år.

Junior trening vil få andre krav for kjøring. Man kan trene fra det året man fyller 14 år men dette skal kun skje på trening i regi av klubbene. Det vil også bli stilt krav til at denne kjøringen skal foregå i regi av og under oppsyn av fortrinnsvis instruktører godkjent av NBF. Men klubbene kan også oppnevne andre personer som de mener er godt egnet til oppgaven. Det er klubbene som har ansvar for at dette utføres på en sikker og opplærende måte. De skal lære de unge utøverne å kjøre bil.

Det vil ikke være krav om kurs det året man kun skal kjøre trening. Det skal utstedes engangslisens for kjøringen og man skal ha innføring i blant annet flagg/lyssignaler før trening.

I forkant av at man skal starte med konkurransekjøring må man delta på kurs. Det er tanken at ved å ha kjørt trening på bane og fått noe erfaring vil de har større forståelse for kurset de senere skal gjennomgå.