Nye koronatiltak påvirker i liten grad bilsporten

Regjeringen la 7. desember frem nye nasjonale tiltak og anbefalinger for å bremse smitteutviklingen i det norske samfunnet. De nye restriksjonene vil i liten grad ha betydning for gjennomføring av bilsportsarrangement, ettersom det er innendørsaktivitet som begrenses.

Arrangementer utendørs er ikke forskriftsfestet. Publikum på utendørs arrangementer anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, samt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde slik avstand.

– Vi må ha forståelse for at myndighetene nå setter inn målrettede tiltak for å redusere antall kontaktpunkter og dermed mulig spredning av smitte i samfunnet. Smittepresset er rekordhøyt og presset på helsevesenet øker dag for dag. Denne trenden må vi snu og da må vi alle bidra ved å følge opp tiltakene og sørge for en kontrollert og smittevernsforsvarlig gjennomføring av våre bilsportaktiviteter, sier Generalsekretær i NBF Hallgeir Raknerud.

Bruk munnbind, hold avstand og pass på at antallsbegrensningene overholdes. Og viktigst: Hold dere hjemme hvis dere er syke eller har symptomer.

Regjeringens anbefalinger om tiltak med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet:

  • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
  • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

Anbefalingen om avstand gjelder kun så fremt det er mulig å utøve aktiviteten også med avstand.

Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

Forskriftsfestede tiltak med betydning for idrettsarrangementer:

  • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste sitteplasser.
  • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste sitteplasser.
  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Andre forskriftsmessige tiltak:

  • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for treningssentre og svømmehaller.
  • Treningssentre og svømmehaller skal drives smittevernsmessig forsvarlig for å kunne holdes åpent.

Se komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider.

For spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet og oppdaterte smittevernveiledere, les mer her: