Nye regelverk for Sportsmannklassen i FIA

Samarbeidsgruppa med deltagere fra alle land har jobbet i 2020 med å oppdatere regelverket for Sportsmannklassene. Disse regelverk blir brukt på mange Europeiske stevner i samkjøring med EM klassene. Fra Norge har Ole A Marthinsen deltatt i arbeidet og sier at jobben er veldig interessant og at det er veldig mange hensyn å ta da man skal lage et regelverk som skal gjelde for så mange. Sportmannsklassene er de som er størst i Norge og Sverige. I FIA inkludere disse regelverkene også Junior dragracing.

FIA`s hensikt med dette er å få regelverk som er gode nok til å kunne brukes i alle europeiske land. Dette regelverket er noe strengere på enkelte punkter enn hva som nå er gjeldende i de Nordisk landene. Så får vi se hva som skjer fremover. Deltagere som ønsker å kjøre på stevner utenfor Norden og vil være sikre på å ikke komme opp i diskusjoner kan med stor fordel se mot disse regelverkene.

Her finner du regelverket: Fia Sportsmann klassene

Samarbeidet mellom Norge og Sverige er svært godt på regelsiden og er nå tilnærmet identisk, dette er en stor fordel for de norske førerne for de nasjonale klassene og gir muligheter til mye kjøring mellom landene. Vi vil fortsette å jobbe sammen med Sverige og de andre Nordisk landene i tiden fremover. Vi håper nå at pandemien som påvirker oss alle vil gradvis bli kontrollert med vaksiner og fornuftige tiltak som gir muligheter for flere dragracestevner i alle land.