NBF har fått nytt telefonsystem

NBF har nytt telefonsystem. Hovednummeret er det samme, men de gamle direktenummerene eksisterer ikke lenger, det er nå mobilnummer som gjelder.
Se kontaktsiden for mer informasjon og nummer her: https://bilsport.no/kontakt-oss/