Utvidet lisensforsikring

Skulle uhellet være ute er det godt å vite at du har forsikret deg så godt som mulig. Derfor får alle som løser nasjonal lisens gjennom NBF tilbud om å kjøpe en utvidet ulykkesforsikring. Det betyr at erstatningssummen for invaliditet utvides med 500 000 kroner, til 1 million kroner ved 100 % medisinsk invaliditet. I alle internasjonale lisenser er denne forsikringen inkludert.

Forsikringen er gyldig fra betalingsdagen, og til og med 31.12. (det året man har betalt for). Husk at du også må skrive forsikredes navn og adresse for at forsikringen skal være gyldig.

Hvis du allerede betaler internasjonal lisens, så er utvidet lisensforsikring inkludert.

OBS!

Ved deltakelse i konkurranser og trening utenfor Europa må du ha egen reiseforsikring med utvidelse for motorsport.

Kontakt Terje Hansen for informasjon og pris: terje.hansen@if.no.

Ved skade, ring 21492400. Oppgi avtalenummer: SP877727

FORSIKRINGSYTELSEOBLIGATORISK LISENSFORSIKRINGUTVIDET LISENSFORSIKRING
DØDSFALL
Utbetales ved forsikredes død
250 000
INVALIDITETSFORSIKRING
Erstatning utbetales prosentvis i forhold til forsikringssummen
Invaliditet under 5% dekkes ikke.
500 000
INVALIDITETSFORSIKRING
Erstatning utbetales prosentvis i forhold til forsikringssummen. Invaliditet under 5% dekkes ikke
1.000 000
BEHANDLINGSUTGIFTER
Behandling i Norden:
Dekker medisinsk behandling i inntil 2 år etter skadedato
Egenandel 1 000 kroner
25 00050 000
REISEFORSIKRINGFORSIKRINGSSUM
Innhenting av reiseruten20 000 per person / 50 000 per familie
Medisinske utgifterUbegrenset
Hjemtransport/medisinsk evakueringUbegrenset
TilkallelseUbegrenset
Psykologisk førstehjelpInntil 10 behandlinger

Gjelder innen Europa, og kun i forbindelse med konkurranser eller trening arrangert i samsvar med det internasjonale Sportsreglementet ISR og approbert av FIA, og/eller i samsvar med respektive lands nasjonale sportsreglement.
Har du internasjonal lisens er forsikringen inkludert i lisensen, og da gjelder den i hele verden, ikke bare i Europa.

BETALINGSINFORMASJON:

Pris  kr. 640,-
Betales til konto: 7878 06 07199
betales til: Norges Bilsportforbund

Oppgi ved betaling navn og adresse på den som skal forsikres. Ta vare på kvitteringen som gjelder som forsikringsbevis.