Fortjenestmedaljer

STATUTTER FOR NORGES BILSPORTFORBUNDS FORTJENESTEMEDALJE

1. Norges Bilsportforbund (NBF) har, i forbindelse med sitt 40-års jubileum i 1972, innstiftet en Fortjenestemedalje for å belønne arbeide og tjenester ydet NBF og bilsporten eller for betydningsfull innsats for bilsportens interesser.

2. Fortjenestemedaljen er NBF’s emblem som bæres i nasjonalfarget bånd. Medaljen tildeles i følgende valører:

                    Norges Bilsportforbunds Fortjenestemedalje

                    Norges Bilsportforbunds Fortjenestemedalje i Gull

Med medaljen følger et diplom.

3. Fortjenestemedaljen kan tildeles personer som gjennom minst 15 års arbeide for bilsporten har nedlagt et betydningsfullt arbeide for denne.

4. Fortjenestemedaljen i gull kan tildeles personer som gjennom minst 25 års arbeide for bilsporten har nedlagt et særdeles betydningsfullt for denne

5. Uten hensyn til bestemmelsene i punktene 3 og 4 om antall år, kan fortjenestemedaljen tildeles når det foreligger særlige grunner for dette.

6. Forslag om tildeling av fortjenestemedaljen kan fremmes av NBF’s tidligere og nåværende Årsmøtedelegater og styremedlemmer samt av de organisasjoner som er tilsluttet NBF.

Enkeltpersoner utenom NBF kan fremme forslag gjennom den organisasjonen de tilhører, idet sistnevnte avgjør om forslaget skal viderebringes. Hvert forslag må innsendes skriftlig og må være fyldest-gjørende motivert.

7. NBF’s medaljekomitè avgjør om og hvor tildeling av fortjenestemedaljen skal skje. Medaljekomiteen består av den til enhver tid sittende: President, Generalsekretær og Leder av Valgkomiteen.

Medaljekomiteen kan på eget initiativ beslutte tildelingen.

Fortjenestmedaljer oversikt