Greta Molanders Fond

Greta Molanders Fond ble opprettet i oktober i 1986. Foranledningen var litt spesiell. En dag daværende generalsekretær Arild Antonsen kom på kontoret, fant han en lapp med et telefonnummer han skulle ringe. «Dette er ditt liv-redaksjonen», svarte det i andre enden – og de trengte hjelp. Greta Molander var utvalgt til Harald Tusbergs lørdagsprogram, og nå stakk generalsekretæren og NRKs produksjonsleder Hallvard H. Blekastad sin hoder sammen. Etter litt hvisking og tisking var planen klar. Greta Molander skulle i programmets sluttfase bli tildelt NBFs Fortjenestemedalje i gull. Men – enda viktigere – det skulle opprettes et fond i hennes navn. Fondet skulle i følge statuttene årlig dele ut et beløp til en ung og lovende norsk rallyutøver for påfølgende år. Daværende president i NBF Sverre M. Bryde troppet opp i «Dette er ditt liv» – og fondet var et faktum. Fondet ble i delt ut siste gang i 2019 (for 2020) og da erstattet av Petter Solbergs Stipend.

2020Ola Nore Jr.
2019Lars Martin Stensbøl
2018Håkon Sveen Frøslid
2017Oscar Solberg
2016Ole Christian Veiby
2015Sindre Furuseth
2014Anders Kjær
2013Frank Tore Larsen
2012Steve Røkland
2011 Petter Kristiansen
2010Andreas Mikkelsen
2009Trond G. Svenkerud
2008Eyvind Brynildsen
2007Sveinung Bieltvedt
2006Christian August Selmer
2005Thomas Schie
2004Alexander Foss
2003Tord Linnerud
2002Per Steinar Dybdahl
2001Martin Stenshorne
2000Rune Andre Dalsjø
1999Bruno Arntsen
1998Petter Solberg
1997Henning Solberg
1996Knut Høistad
1995Trond Sveinsvoll
1994Geir Nymoen
1993Tommy Jahnsrud
1992Trond Lyseng
1991Runar Pedersen
1990Odd Liengen
1989Birger Gundersen
1988Torfinn Heller
1987Ole Vincent Såtvedt