Gullrattet

Gullrattinnehavere (pr. 2018)

Dersom du mener du har nok poeng til å bli innehaver av Gulllrattet, i henhold til statuttene nedenfor, kan du sende inn søknadsskjema.

Søknadskjema Gullrattet

STATUTTER

1.       Norges Bilsportforbund (NBF) har innstiftet en hederspris som tildeles tidligere og nåværende aktive
bilsportsutøvere.

2.       Hedersprisens navn er GULLRATTET og tildeles personer som har oppnådd særdeles gode resultater
nasjonalt/internasjonalt.GULLRATTET tildeles norske statsborgere

3.       Kriteriene for tildeling av GULLRATTET er dels oppnådde poeng relatert til resultater, dels etter
vurdering foretatt av en av NBF oppnevnt GULLRATT – komitee.

4.       Hederstegnet utdeles ved passende anledning og omfatter jakkemerke samt plakett. Innehavere av
GULLRATTET tildeles videre NBF’s VIP kort som gir fri adgang til alle norske bilsportsarrangementer
inklusive banedepot, VIP tribuner o.l.

5.       Ved første tildeling tas utgangspunkt i de personer Gullrattkomiteen anser som direkte kvalifiserte.
Hedersprisene nummereres der eldste nålevende utøver får GULLRATT nr. 1.
Deretter nummereres prisene aldersmessig etter vedlagte liste som omfatter x navn.

6.       Senere tildelingen av GULLRATTET baseres på søknader med angivelse av resultater. Minstekrav er
35 poeng relatert til poengskalaer nærmere definert nedenfor (pkt. 8). Gullrattkomiteen kan i spesielle
tilfeller fravike ”poengreglene”.

7.            Utøvere som er tildelt hederstegnet og som av NBF er suspendert /diskvalifisert mister sitt VIP kort i den
periode suspensasjonen /diskvalifikasjonen pågår.

8.      Poengskala
8.1         VM Rally / Formel 1 / Formel-K: 15-12-8-4-2-1
         8.2        Årets bilsportsutøver – NBF:15
         8.3        EM – Rallycross / Rally / Formel K / Dragracing: 10-7-5-3-1
         8.4        Nordisk mesterskap/North European Zone mesterskap/Norskmesterskap/
Andre Int. mesterskap/FIA World Cup: 5-3-2-1
8.5        Norgescup/internasjonale cuper/andre cuper/internasjonale lagmesterskap/FIA European Cup: 3-2-1
8.6        Gretha Molanders Fond: 3
8.7        Bilsporttalentet (vinner): 5
8.8        Enkelt resultat i mesterskap / cup: ingen poeng

9.       Gullrattkomiteen oppnevnes av styret i NBF og består av inntil 5 personer.

10.     Kostnader forbundet med GULLRATTET bæres av NBF.

11.      De regler / vedtekter som her er fastsatt av NBF’s styre kan justeres,eventuelt utvides.

 

Oslo 08.11.2011
Styret i NORGES BILSPORTFORBUND