Gullrattet

Gullrattinnehavere (pr. 2023)

Dersom du mener du har nok poeng til å bli innehaver av Gulllrattet, i henhold til statuttene nedenfor, kan du sende inn søknadsskjema.

Søknadskjema Gullrattet

STATUTTER GULLRATTET

 1. GULLRATTET er en hederspris innstiftet av Norges Bilsportforbund, som kan tildeles tidligere og nåværende bilsportutøvere som har oppnådd særdeles gode resultater.
 2. Kriteriene for tildeling av GULLRATTET er dels oppnådde resultater, dels etter vurdering foretatt av GULLRATT–komiteen. Uansett når resultater er oppnådd må utøveren ha fylt 45 år før tildeling skjer
 3.  Hedersprisen utdeles ved passende anledning og omfatter jakkemerke
  samt plakett. Innehavere av GULLRATTET tildeles videre NBFs VIP-kort som gir fri
  adgang til alle norske bilsportsarrangementer inklusive banedepot og
  tribuner/publikumsplass
 4.  Hedersprisene nummereres og ajourført liste over innehavere er tilgjengelig på NBFs nettside.
 5.   Kriterier
  Kandidater til å få GULRATTET er førere som har oppnådd særdeles gode resultater.
  VM-tittel i et FIA-mesterskap gir automatisk GULLRATTET.
  VM-medaljer, EM-medaljer, medaljer i regionale mesterskapet og også særdeles gode prestasjoner nasjonalt skal vektlegges.
  Vinnere av Bilsporttalentet, kåring til Årets Bilsportutøver vil også vektlegges.
 6.  Gullrattkomiteen oppnevnes av styret i NBF og består av inntil 5 personer.
 7.  Kostnader forbundet med GULLRATTET dekkes av NBF.
 8.  Statutter for GULLRATTET fastsettes av NBFs styre, og kan når
  som helst justeres av styret.

Oslo 24. februar 2024
Styret i NORGES BILSPORTFORBUND

 

Gullrattkomiteen 2024-25

Leder:
Roger Moen
Medlemmer
Svein Hagen
Arild Antonsen
Hallgeir Raknerud