Petter Solbergs Stipend

Da Petter Solberg i 2019 tok beslutningen om å gi seg som bilsportutøver på internasjonalt toppnivå, markerte Norges Bilsportforbund sin takknemlighet overfor verdensmesteren ved å opprette Petter Solbergs stipend som ble delt ut første gang i 2020. Stipendet tilfaller hvert år en ung lovende bilsportsutøver som vil bli plukket ut av en egen jury der Petter selv er aktivt med.

I sin tale til Petter sa NBFs daværende president Per Madsen: «Med sine fantastiske prestasjoner, og ikke minst sin måte å ta vare på og stille opp for fansen og alle rundt seg er Petter et forbilde og en motivator for andre utøvere. Norsk Bilsport har så utrolig mye å takke Petter Solberg for. Vårt håp er at de kommende generasjoner skal la seg imponere av det pågangsmot og den lidenskap Petter har hatt, og fortsatt har, for bilsporten, og at dette stipendet nettopp skal minne dem om, at nærmest alt er mulig.»

 

2022Andrine Rafoss
2021Marius Solberg Hansen
2020Ayla Ågren