Miljøhåndbok

Vi anbefaler alle arrangør å lage sin egen miljøhåndbok og har utarbeidet et forslag til en slik håndbok.

Innhold miljøhåndbok

1. NBF – generell Miljøinformasjon.
NBFs miljøpolitikk
NBFs miljøbrosjyre
NBFs miljømål
NBFs årsmelding

2. Retningslinjer
NBFs generelle retningslinjer for miljøarbeidet, (se generelle retningslinjer
Kommunal klima og energiplan.
(Kontakt kommunen, be om plan og gå i dialog om samarbeid)

3. Klubbens miljøplan
Utarbeides av styret i klubben.

4. Miljøansvarlig
Retningslinjer for klubbens miljøansvarlig. Utarbeidet av klubben
Retningslinjer og sjekkliste for klubbens miljøansvarlige på løp og arrangementer. Utabeidet av klubben / miljøansvarlig.
Her bør man redegjøre for hvilke oppgaver som sorterer under miljøanvarlig, og man kan benytte seg av NBFs råd, tips og sjekklister.

5. Skjemaer og rapporter.
Skjema og rapporter for evaluering og fastsetting av forbedringspotensiale.
Evt. grunneierkontrakter, utmarksregler – eksempler på publikumsinfo/annonser.

6. Annen informasjon.
Her kan det legges inn ulik informasjon og infomateriell.
Informasjon og kontaktinfo til leverandører på avfallssystemer.
Kommunal kontaktinfo.
Statens forurensningstilsyn.
Info om vilt og naturforvaltning lokalt.
Info om støyforskrifter.
Miljøhåndbøker / tidsskrifter / rapporter.
Annen «grønn» informasjon klubben eller miljøansvarlig anser som relevant.