Foreldreveiviseren

Etisk veiviser for foreldre

Foreldre er viktige støttespillere og en forutsetning for barn og ungdom som driver med bilsport. Det krever som regel et stor engasjement. Dessverre blir engasjementet noen ganger for stort, ja så stort at det går ut over foreldrenes sunne fornuft og dømmekraft.

Det er et stor ansvar å være foreldre og ledsager. Derfor har Norges Bilsportforbund satt opp noen Foreldrevettregler. Målet med foreldrevettreglene er å påvirke foresatte og foreldre til å vise sunn fornuft og fornuftig oppførsel når de er med sine håpefulle på trening og løp.

• Gi ros og oppmuntring i stedet for å finne feil, både til ditt eget barn og andre, og i både medgang og motgang. Dette gir bedre selvtillit og skaper et bedre miljø.
• Kritiser aldri ditt eller andres barn på banen eller overfor andre.
• Tenk over språket ditt og tenk på at også kroppsspråk gir signaler til barna.
• Tenk på at det er ditt barn som deltar, ikke du.
• Vis respekt for funksjonærer, løpsledelse og jury. Er man uenig i en avgjørelse skal dette tas opp på en saklig måte og uten harde ord. Respekter det som blir beslutningen.
• Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press.
• Gå foran med et godt eksempel i alle anledninger. Husk at retningslinjene for Ren Bilsport også bør gjelde deg
• Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ ene og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter

Som foreldre/foresatte er det viktig at du har tenkt gjennom hvordan ditt engasjement kan få betydning både for deg selv og alle rundt deg!

Viktige spørsmål kan være:

• Hva er ditt engasjement rettet mot?
• Hvem er ditt engasjement rettet mot?
• Hvordan påvirker ditt engasjement barna?
• Hva tenker barnet om ditt engasjement?
• Hva skjer når/dersom ditt positive engasjement går over i et negativt engasjement?