Funksjonærveiviseren

Etisk veiviser for funksjonærer

Den gode funksjonær:
• Er en bilsportinteressert kvinne eller mann
• Har et stort hjerte, med plass for medmenneskelighet og varme
• bør ha store ører, for evnen til å lytte er viktig
• har med fordel gode øyne og følsomme antenner
• Har grunnleggende kunnskap om bilsport – blandet med ydmykhet, utholdenhet og entusiasme i passende mengder
• Sper på med tålmodighet og selvinnsikt
• Glemmer ikke en stor porsjon sunn fornuft
• Heller over rikelig med glede og krydre med klarsyn og litt erfaring

Etisk veiviser for funksjonærer

• Ha alltid som mål å realisere bilsportens idealer

• Prioriter utøverens sikkerhet og helse over alt annet

• Behandle alle utøvere likeverdig

• Vis respekt for utøvere, team, støtteapparat, jury og andre innen bilsporten.

• Ta alltid ansvar for dine beslutninger
• Søk kunnskap og vær alltid oppdatert om bilsportens utvikling og reglement slik at du er trygg på at det arrangementet du skal lage eller den jobben du skal utføre, gjør du etter din beste evne og kunnskap.

• Unngå bruk av nedsettende språk og skjellsord i forhold til alle bilsportens aktører

• Behandle alle utøvere likeverdig uavhengig av kjønn, seksuelle orientering, etnisitet, politisk og religiøs tilhørighet

• Utnytt aldri din virksomhet som arrangør/funksjonær til å fremme egne interesser påbekostning av deltagernes og/ eller bilsportens interesser

Husk at bilsporten består av en treenighet som alle er avhengig av hverandre og skal kjøre på samme lag for at bilsport skal kunne bestå:

Utøver, Arrangør og Jury