Utøverveiviseren

Etisk veiviser for utøvere

Gleden over bilsport er det viktigste både for deg og andre

• Gjør alltid ditt beste og oppfør deg med respekt
• Overhold bilsportens regler og normer for fair race
• Delta i bilsport fordi det er gøy – ikke fordi du skal behage din sponsor, foreldre eller klubb.
• Vis respekt for alle utøvere.
• Unnlat hånende eller nedlatende tilrop og uttalelser overfor andre utøvere, konkurrenter, løpsledelse, funksjonærer og jury.
• Oppfør deg overfor andre slik du vil at de skal være overfor deg!
• Være særlig bevisst din rolle som verdibærer og rollemodell for de som er yngre enn deg.

Respekt for arrangør og funksjonærer
På lik linje med at bilsporten er avhengig av deg som utøver er du også avhengig av at noen arrangerer løp og treninger. Dette er som regel mennesker som av genuin interesse gjør dette for at vi alle skal kunne gjøre det vi har mest lyst til og ha det gøy med det. De bruker av sin fritid og har ikke igjen noe annet enn gleden over din glede og samholdet som bilsporten gir.

• Respekter det arbeidet og tiden som blir brukt for at vi alle skal kunne utøve bilsport. Respekter de regler som arrangøren har satt for arrangementet.
• Husk at arrangører og funksjonærer ikke har dette som yrke og kan gjøre feil.
• Kom gjerne med konstruktiv kritikk hvis nødvendig, dette kan alle lære av. Men snakk med rette vedkommende.
• Kjeft, truende oppførsel og stygge ord gagner ingen og kan gjøre at vedkommende ikke ønsker å stille som funksjonær igjen.
• Alle kan gjøre feil, men ved å respektere dette vil alle lære av det

Respekt for juryen
Juryen er medlem av bilsportfamilien, på lik linje med utøvere, teamet ditt og klubben. Derfor er det viktig at jurymedlemmer blir tatt vare på, og respektert som et fullverdig familiemedlem når hun eller han reiser rundt på løp. Da vil juryen trives bedre i sin rolle og fortsette sin utvikling til beste for seg selv og bilsporten. Det er morsommere å utøve sin gjerning hvis man slipper å bli kjeftet på av utøverne.

Det å vise respekt for en jury betyr ikke nødvendigvis at man er enig i alle avgjørelser, at juryen aldri tar feil, eller at man skal applaudere for juryen. Men det betyr at man godtar den jobben som juryen gjør, og har som utgangspunkt at vedkommende gjør sitt beste for alle utøvere.

Juryen vil aldri bli feilfri, men man må vise raushet nok til å se at de gjorde sitt beste ut i fra sin posisjon. Bilsporten trenger flinke jurymedlemmer. Mange løp skal arrangeres i løpet av en sesong, derfor trenger vi også mange jurymedlemmer. Jobben med å rekruttere jurymedlemmer blir enklere hvis vi viser respekt for alle dem som velger å være jurymedlem.

Husk at bilsporten består av en treenighet som alle er avhengig av hverandre og skal kjøre på samme lag for at bilsport skal kunne bestå:

Utøver, Arrangør og Jury