Juryveiviseren

Etisk veiviser for jury

Vær upartisk

• Ha alltid som mål å realisere bilsportens idealer

• Prioriter utøverens sikkerhet og helse over alt annet

• Vis respekt for utøvere, team og støtteapparat og vær åpen for å begrunne dine beslutninger

• Ta alltid ansvar for dine beslutninger

• Søk kunnskap og vær alltid oppdatert om bilsportens utvikling og reglement

• Unngå bruk av nedsettende språk og skjellsord i forhold til alle bilsportens aktører

• Behandle alle utøvere likeverdig uavhengig av kjønn, legning, etnisitet, politisk og religiøs tilhørighet

• Utnytt aldri din virksomhet som jury til å fremme egne interesser på bekostning av utøvernes og/eller bilsportens interesser

Husk at bilsporten består av en treenighet som alle er avhengig av hverandre og skal kjøre på samme lag for at bilsport skal kunne bestå:

Utøver, Arrangør og Jury