Supporterveiviseren

Etisk veiviser for tilskuere og supportere

Å være tilskuer innebærer et ansvar.

Gode tilskuere kjenner bilsportens idealer og verdier og anerkjenner og støtter opp om gode prestasjoner uavhengig av hvem som presterer.

Gode supportere støtter deres utøvere og team med positiv patriotisme og stolthet og viser respekt for andre utøvere og team.

Gode prestasjoner og fair-race skal alltid bifalles for alle utøvere

Støtt dine utøvere både i motgang og medgang

Utrykk din støtte på en positiv og motiverende måte

Vis respekt for din utøvers og teams konkurrenter

Vis respekt for juryens avgjørelser

Ikke bruk hån eller skjellsord i forhold til utøvere, funksjonærer, jury eller publikum

Aksepter aldri truende eller voldelig atferd

Behandle alle bilsportens aktører likeverdig uavhengig av kjønn, legning, etnisitet, politisk og religiøs tilhørighet