Seksjoner, utvalg og komiteer

Bane- og sikkerhetsseksjon – bane@bilsport.no
Steinar Nilsen Leder
Kåre Inge Nygård
Svein Magne Øksnevad
Tom Vidar Kaasa  Sekretær

Bilcrosseksjon – bilcross@bilsport.no
Thomas Strand Leder
Therese Bruer Larsen
Svein Atle Berge
Vera Bakke Andresen Sekretær

Crosskartseksjonen – crosskart@bilsport.no
Geir Iversen Leder
Bjørn Holte
Rolf Møller
Vera Bakke Andresen Sekretær

Dragraceseksjon – dragrace@bilsport.no
Arild Christiansen Leder
Bjørn Gulbrandsen
Ole A. Marthinsen
Tommy Kristiansen Sekretær

Driftingseksjonen – drifting@bilsport.no
 Christer Halvorsen Leder
Tony Olsson
Kristian Kristiansen
Helen Thorgersen Sekretær

Eventseksjonen – event@bilsport.no
Bjørn Gulbrandsen Leder
Terje Bjørnstad
Thomas Michelsen
Helen Thorgersen Sekretær

Ferdighetsseksjon – ferdighet@bilsport.no
Stein Hardeng Leder
Oddvar Moland
Jan Egil Jenssen Sekretær

Funksjonærseksjonen funksjonar@bilsport.no
Bernt Øystein Vormeland
Kim Johansen
Karen Jenssen
Geir Sandberg
Vera Bakke Andresen Sekretær

Kartingseksjon – karting@bilsport.no
Geir Leret Andersen Leder
Roy Simensen
Steinar Guttormsen
Tom Vidar Kaasa Sekretær

Offroadseksjonen – offroad@bilsport.no
Bjørnar Henriksen Leder
Aleksander Holt
Bjørnar Hovatn
Hege Kihlgren Sekretær

Racingseksjon – racing@bilsport.no
Frode Alhaug Leder
Inge Mauseth
Aiman Timraz
Helen Thorgersen Sekretær

Rallyseksjon – rally@bilsport.no
Arne Ingar Stulen Leder
Stig Rune Kjernsli
Henning Elvekrok
Jan Egil Jenssen Sekretær

Rallycrosseksjon – rallycross@bilsport.no
Trond Bakkom Leder
Tony Lund Tjelle
Terje Nygård
Vera Bakke Andresen Sekretær

Styringsgruppen for talentutvikling
Thomas Schie Leder
Atle Gulbrandsen Sportssjef
Roger Moen
Holm Jacob Matheson
Tommy Rustad

Appelldomstolen i NBF
Ronny H. Hansen Leder
Svein Magne Øksnevad Nestleder
Ole Andresen
Anders Tråstadkjølen
Anne-Kjersti Ludviksen
Sekretær: Jan Egil Jenssen

Domsutvalget i NBF
Roar Forgaard Leder
Harald Lauritzen Nestleder
Freddy Høgås
Arild Christiansen
Stig Rune Kjernsli
Sekretær: Trond Bakkom

Lovutvalget
Roar Forgaard Leder
Ronny Hansen

Valgkomité
Leif Kr. Broen
Arild Antonsen
Stein Svardal
Glenn Mellegaard