Seksjoner, utvalg og komiteer

Seksjoner, utvalg og komiteer 2022

Bane- og sikkerhetsseksjon – bane@bilsport.no
Steinar Nilsen Leder
Svein Magne Øksnevad
Svein Bjarte Holten
Tom Vidar Kaasa  Sekretær

Bilcrosseksjon – bilcross@bilsport.no
Therese Bruer Larsen Leder
Svein Atle Berge
Kent Rudi
Vera Bakke Andresen Sekretær

Crosskartseksjonen – crosskart@bilsport.no
Bjørn Holte
Per Ole Bøe
Vera Bakke Andresen Sekretær

Dragraceseksjon – dragrace@bilsport.no

Ole A. Marthinsen
Birgitte Bremnes
Bjørn Hultberg
Tommy Kristiansen Sekretær

Driftingseksjonen – drifting@bilsport.no
Kristian Kristiansen Leder
Tony Olsson
Christian Bakkerud
Helen Thorgersen Sekretær

Eventseksjonen – event@bilsport.no
Bjørn Gulbrandsen Leder
Thomas Michelsen
Helen Thorgersen Sekretær

Ferdighetsseksjon – ferdighet@bilsport.no
Svein Ludvigsen Leder
Geir Åge Lia
Anders Grøttum
Jan Egil Jenssen Sekretær

Funksjonærseksjonen funksjonar@bilsport.no
Bernt Øystein Vormeland
Geir Sandberg
Lina Haga
Guro Buvik
Bjørn Erik Hagen Sekretær

Kartingseksjon – karting@bilsport.no
Glenn Fossen Leder
Ken Amundsen
Frode Solberg
Rune Bekkevold Sekretær

Offroadseksjonen – offroad@bilsport.no
Bjørnar Hovatn Leder
Monika Thorbjørnsdatter
Øystein Rognes
Torill Raknerud Sekretær

Racingseksjon – racing@bilsport.no
Frode Alhaug Leder
Inge Mauseth
Mads Gjerdrum
Helen Thorgersen Sekretær

Rallyseksjon – rally@bilsport.no
Arne Ingar Stulen Leder
Stig Rune Kjernsli
Morten Erik Abrahamsen
Jan Egil Jenssen Sekretær

Rallycrosseksjon – rallycross@bilsport.no
Thomas Strand Leder
Kristian Seterøy
Magne Svardal
Vera Bakke Andresen Sekretær

Styringsgruppen for talentutvikling
Roger Moen Leder
Atle Gulbrandsen Sportssjef
Holm Jacob Matheson
Tommy Rustad
Molly Pettit Grøndal

Appelldomstolen i NBF
Ronny H. Hansen Leder
Svein Magne Øksnevad Nestleder
Ole Andresen
Anders Tråstadkjølen
Anne-Kjersti Ludviksen
Sekretær: Jan Egil Jenssen

Domsutvalget i NBF
Roar Forgaard Leder
Harald Lauritzen Nestleder
Freddy Høgås
Stig Rune Kjernsli
Elfrida Lund
Sekretær: Trond Bakkom

Lovutvalget
Roar Forgaard Leder
Ronny Hansen

Valgkomité
Leif Kr. Broen
Arild Antonsen
Malin Svenby
Ola Frøshaug
Karen Jenssen