Seksjoner, utvalg og komiteer

Bane- og sikkerhetsseksjon – bane@bilsport.no
Steinar Nilsen Leder
Tom Kaasa  Sekretær
Kåre Inge Nygård
Svein Magne Øksnevad

Bilcrosseksjon – bilcross@bilsport.no
Thore Wiggo Solberg Leder
Vera Bakke Andresen Sekretær
Espen Kerim
Therese Bruer Larsen

Crosskartseksjonen
Geir Iversen Leder
Vera Bakke Andresen Sekretær

Dragraceseksjon – dragrace@bilsport.no
Arild Christiansen Leder
Tommy Kristiansen Sekretær
Bjørn Gulbrandsen
Ole A. Marthinsen

Driftingseksjonen – drifting@bilsport.no
Kim Richard Olsen Leder
Helen Thorgersen Sekretær
Johan Svensson
Christer Halvorsen

Eventseksjonen – event@bilsport.no
Bjørn Gulbrandsen Leder
Helen Thorgersen Sekretær
Terje Bjørnstad
Thomas Michelsen

Ferdighetsseksjon – ferdighet@bilsport.no
Stein Hardeng Leder
Jan Egil Jenssen Sekretær
Oddvar Moland

Kartingseksjon – karting@bilsport.no
Geir Leret Andersen Leder
Helen Thorgersen Sekretær
Roy Simensen
Steinar Guttormsen

Miljøseksjonen – miljo@bilsport.no
Even Wiger Leder
Vera Bakke Andresen Sekretær

Offroadseksjonen – offroad@bilsport.no
Trond Ihle Leder
Hege Kihlgren Sekretær
Oddbjørn Thingsbæk
Bjørnar Henriksen

Racingseksjon – racing@bilsport.no
Frode Alhaug Leder
Helen Thorgersen Sekretær
Ulf Johannessen
Inge Mauseth

Rallyseksjon – rally@bilsport.no
Petter Vegel Leder
Jan Egil Jenssen Sekretær
Kjell Myhr
Arne-Ingar Stulen

Rallycrosseksjon – rallycross@bilsport.no
Trond Bakkom Leder
Vera Bakke Andresen Sekretær
Tony Lund Tjelle
Knut Sneisen

Styringsgruppen for talentutvikling
Nils Hellum Leder
Holm Jacob Matheson Sportssjef
Stine Majorsæter Sekretær
Thomas Schie
Roger Moen
Atle Gulbrandsen

Appelldomstolen i NBF
Ronny H. Hansen Leder
Tomm Berger Nestleder
Svein Magne Øksnevad
Ole Andresen
Anders Tråstadkjølen
Sekretær: Jan Egil Jenssen

Domsutvalget i NBF
Roar Forgaard Leder
Harald Lauritzen Nestleder
Freddy Høgås
Arild Christiansen
Stig Rune Kjernsli
Sekretær: Trond Bakkom

Lovutvalget
Roar Forgaard Leder
Ronny Hansen
Arve Herstrøm
Arild Antonsen

Valgkomité
Leif Kr. Broen
Freddy Forland
Børger Brænd
Sissel E. Langeland Olsen