Vedtekter

Norges Bilsportforbunds vedtekter vedtas av NBFs årsmøte.

NBFs gjeldene vedtekter, vedtatt av ekstraordinært årsmøte 19.september 2023 finnes her:

NBFs vedtekter